Direct naar de inhoud

Subsidies

Voor culturele bedrijven zijn subsidies beschikbaar. Misschien heb jij hier ook recht op.

OZB-compensatieregeling aanvragen

De OZB-compensatieregeling is een compensatieregeling voor startende ondernemers en betreft een subsidie die kan worden aangevraagd ter compensatie van de OZB die moet worden betaald.

Subsidie Sportverenigingen

Subsidies voor accommodaties sportverenigingen, compensatie OZB, energiebesparing, topsportevenementen, congresdeelname en fondsen.

Stimuleren Cultureel Ondernemerschap

De gemeente vindt een gezonde culturele sector belangrijk. Daarom moedigt zij cultureel ondernemerschap aan. Kunst- en cultuurorganisaties kunnen een aanvraag doen via de Subsidieregeling stimulering cultureel ondernemerschap. Hiervoor is jaarlijks een budget beschikbaar van € 300.000.

Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2021-2024

De gemeenteraad sprak woensdag 4 november over het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur. Ook sprak de raad over de Programmabegroting 2021-2024, inclusief bijstellingen huidige uitvoeringsjaar 2020.