Direct naar de inhoud

Gemeentelijke belastingen

Als ondernemer kan je te maken krijgen met verschillende gemeentelijke belastingen. Bekijk hieronder welke dit kunnen zijn.

Onroerendezaakbelasting

Belastingzaken heft onroerendezaakbelasting (OZB) over alle onroerende zaken in Den Haag. Denk hierbij aan woonhuizen of bedrijfspanden.

WOZ-waarde

De WOZ-waarde van alle bedrijfspanden en woningen wordt elk jaar getaxeerd en bepaalt onder andere hoeveel onroerendezaakbelasting (OZB) u moet betalen.

Precariobelasting

Je moet precariobelasting betalen als je een voorwerp onder de gemeentegrond hebt. Voorbeelden hiervan zijn leidingen, kabels, buizen en tanks. Daarnaast wordt onder de naam ‘liggeld’ een precariobelasting geheven van woon- en bedrijfsschepen.

Bedrijveninvesteringszone (BIZ)

Een Bedrijveninvesteringszone (BIZ) is een afgebakend gebied waarbinnen ondernemers samen investeren in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving. Dit is bijvoorbeeld een winkelgebied of een bedrijventerrein. Alle ondernemers in het BIZ-gebied betalen een bijdrage.

Rioolheffing gebruikersdeel

De meeste huizen en gebouwen zijn aangesloten op het hoofdstelsel van de riolering. Voer je per jaar meer dan 500 kubieke meter (m3) afvalwater af in het riool van de gemeente? Dan moet je rioolheffing gebruikersdeel betalen.

Rioolheffing eigenarendeel

De meeste huizen en gebouwen zijn aangesloten op het hoofdstelsel van de gemeentelijke riolering. Alle eigenaren van een (on)roerende zaak (bijvoorbeeld een woning of bedrijfspand) met een directe of indirecte aansluiting op de gemeentelijke riolering moeten rioolheffing eigenarendeel betalen. De gemeente zorgt daarmee dat de riolering goed werkt en onderhouden blijft.

Toeristenbelasting

In Den Haag wordt, net als in veel andere gemeenten in Nederland, toeristenbelasting geheven. Je moet toeristenbelasting betalen als je tegen vergoeding overnachtingen aanbiedt aan personen die niet in de gemeente Den Haag staan ingeschreven. Toeristenbelasting is verschuldigd over toeristische en zakelijke overnachtingen.