Direct naar de inhoud

Bedrijfsafval

Je moet als bedrijf zelf regelen dat je afval wordt opgehaald. De gemeente haalt geen bedrijfsafval op, maar houdt wel goed in de gaten of dit volgens de regels gebeurt en deelt boetes uit als dat nodig is. Lees waarmee je rekening moet houden.

Wist je dat je afval winst kan opleveren?

Veel van het bedrijfsafval dat je weggooit heeft nog waarde. Het is jammer om dit zomaar te verbranden, zeker als iemand anders het als grondstof kan gebruiken. Afval hergebruiken is goed voor het milieu en heeft ook financiële voordelen. Zo kan er samengewerkt worden door ondernemers, waarbij een van hen het afval van de ander(en) als grondstof gebruikt. Dat scheelt afvalkosten en kosten van nieuwe grondstoffen. Daarnaast zijn er nog meer manieren om duurzamer met je afval om te gaan.

Circulaire bedrijfsvoering

Met het project Upcycle Your Waste helpt de Gemeente Den Haag ondernemers op weg naar een circulaire bedrijfsvoering. Op de website kun je allerlei informatie vinden, waaronder de gids voor kansen in afvalmanagement. Hierin lees je mogelijkheden voor het starten van een circulaire bedrijfsvoering en praktische tips om duurzaam kosten te besparen. Naast informatie uit de brochures is er ook kennis te vergaren via de Upcycle Your Waste Academy. Hier kun je verschillende modules volgen om circulaire bedrijfsvoering te leren toepassen op je onderneming. Als bewijs dat je de module succesvol hebt afgerond ontvang je een certificaat. Samen van afval naar grondstof, doe je ook mee? Ga naar upcycleyourwaste.com voor meer informatie over het project en kansen.

wecyclevoorbedrijven.nl

Voor jouw bedrijf wil je elektrisch afval natuurlijk gratis, veilig en volgens wet- en regelgeving afvoeren. Op wecyclevoorbedrijven.nl staan verschillende manieren om dit te doen. Ingeleverde afgedankte apparaten worden gerecycled tot nieuwe grondstoffen. En in sommige gevallen krijg je er ook nog een marktconforme prijs voor.

Praktijkvoorbeeld circulaire economie

Verschillende Haagse ondernemers zijn al bezig met manieren om afval te recyclen of hergebruiken. Zo ook Van Gils Automotive. Zij gebruiken onder andere onderdelen van oude auto’s om werkende auto’s mee te repareren. Hoe dat eruitziet in de praktijk? Bekijk het in de video.

Bedrijfsafvalcontract

In Den Haag geldt een registratieplicht voor bedrijfsafval. U voldoet hieraan als u een afgiftebewijs of een rekening voor uw bedrijfsafval kunt laten zien. Of als u een contract afsluit met een goedgekeurde afvalinzamelaar. In zo’n contract maakt u afspraken over:

  • Op welke dag(en) en tijd uw bedrijfsafval wordt opgehaald.
  • Welk afval u scheidt, bijvoorbeeld glas en papier.
  • Welk afval u aanbiedt.
  • Hoeveel afval u per keer of periode aanbiedt.

Bedrijfsafval aanbieden

Zet uw container aan de straat op het tijdstip dat u met uw inzamelaar heeft afgesproken. Uw container moet dan wel meteen geleegd worden. Zet de afvalcontainer meteen na het legen terug op uw bedrijfsterrein of in uw gebouw. Haalt de afvalinzamelaar uw afval niet op de afgesproken tijd op? Dan moet u de container(s) weer van straat halen.
Blijft er na het legen van uw container afval op straat achter? Dan moet u dit opruimen en de straat schoon achterlaten. U bent verantwoordelijk voor afval uit uw containers op het gedeelte van de weg voor uw bedrijf en verder binnen van een straal van 25 meter rond uw bedrijf. Controleer dus ook uw omgeving.
(Ondergrondse) containers voor huishoudelijk afval in de stad zijn alleen voor het afval van huishoudens. Deze mag u als ondernemer niet gebruiken voor uw bedrijfsafval.

Afwijkende regels of inzameltijden in sommige gebieden

Centrum: binnen de ‘grachtengordel’ Op de afgesproken dag tussen 7.00 en 10.00 uur
Scheveningen: op of aan de Strandweg en rond het Gevers Deynootplein Op de afgesproken dag tussen 6.00 en 9.00 uur
Het strand van Kijkduin: tussen het Noorderhavenhoofd en de gemeentegrens met de gemeente Westland U mag uw bedrijfsafval op de afgesproken tijd aanbieden binnen een afstand van 5 meter vanaf uw bedrijf.

Boete

U kunt een boete krijgen van minimaal € 95 als u uw bedrijfsafval niet volgens de regels aanbiedt.
Kunt u bij controle geen bedrijfsafvalcontract laten zien? En heeft u ook geen afgiftebewijs dat u uw afval heeft afgegeven aan een goedgekeurde afvalinzamelaar? Dan kunt u een dwangsom (boete) krijgen van € 1.000 per overtreding.
Wanneer afval dat op straat ligt zonder twijfel van uw bedrijf komt, kunt u een boete krijgen.

Bekijk alle regels en de precieze gebieden in de Regeling uitvoering Afvalstoffenverordening 2010 Den Haag 2018 en de Afvalstoffenverordening 2010.