Direct naar de inhoud

Bedrijfsafval

Je moet als bedrijf zelf regelen dat je afval wordt opgehaald. De gemeente haalt geen bedrijfsafval op, maar houdt wel goed in de gaten of dit volgens de regels gebeurt en deelt boetes uit als dat nodig is. Lees waarmee je rekening moet houden.

Bedrijfsafvalcontract

In Den Haag geldt een registratieplicht voor bedrijfsafval. U voldoet hieraan als u een afgiftebewijs of een rekening voor uw bedrijfsafval kunt laten zien. Of als u een contract afsluit met een goedgekeurde afvalinzamelaar. In zo’n contract maakt u afspraken over:

  • Op welke dag(en) en tijd uw bedrijfsafval wordt opgehaald.
  • Welk afval u scheidt, bijvoorbeeld glas en papier.
  • Welk afval u aanbiedt.
  • Hoeveel afval u per keer of periode aanbiedt.

Bedrijfsafval aanbieden

Zet uw container aan de straat op het tijdstip dat u met uw inzamelaar heeft afgesproken. Uw container moet dan wel meteen geleegd worden. Zet de afvalcontainer meteen na het legen terug op uw bedrijfsterrein of in uw gebouw. Haalt de afvalinzamelaar uw afval niet op de afgesproken tijd op? Dan moet u de container(s) weer van straat halen.
Blijft er na het legen van uw container afval op straat achter? Dan moet u dit opruimen en de straat schoon achterlaten. U bent verantwoordelijk voor afval uit uw containers op het gedeelte van de weg voor uw bedrijf en verder binnen van een straal van 25 meter rond uw bedrijf. Controleer dus ook uw omgeving.
(Ondergrondse) containers voor huishoudelijk afval in de stad zijn alleen voor het afval van huishoudens. Deze mag u als ondernemer niet gebruiken voor uw bedrijfsafval.

Afwijkende regels of inzameltijden in sommige gebieden

Centrum: binnen de ‘grachtengordel’ Op de afgesproken dag tussen 7.00 en 10.00 uur
Scheveningen: op of aan de Strandweg en rond het Gevers Deynootplein Op de afgesproken dag tussen 6.00 en 9.00 uur
Het strand van Kijkduin: tussen het Noorderhavenhoofd en de gemeentegrens met de gemeente Westland U mag uw bedrijfsafval op de afgesproken tijd aanbieden binnen een afstand van 5 meter vanaf uw bedrijf.

Boete

U kunt een boete krijgen van minimaal € 95 als u uw bedrijfsafval niet volgens de regels aanbiedt.
Kunt u bij controle geen bedrijfsafvalcontract laten zien? En heeft u ook geen afgiftebewijs dat u uw afval heeft afgegeven aan een goedgekeurde afvalinzamelaar? Dan kunt u een dwangsom (boete) krijgen van € 1.000 per overtreding.
Wanneer afval dat op straat ligt zonder twijfel van uw bedrijf komt, kunt u een boete krijgen.

Bekijk alle regels en de precieze gebieden in de Regeling uitvoering Afvalstoffenverordening 2010 Den Haag 2018 en de Afvalstoffenverordening 2010.