Direct naar de inhoud

Zakendoen met de gemeente

De gemeente werkt aan de stad en zoekt hiervoor continu naar de beste diensten en producten. Ben jij een ondernemer die het beste kan leveren?

Aanbestedingsprocedures

Er bestaat een aantal aanbestedingsprocedures met eigen wettelijke en praktische regels, termijnen en kenmerken. Als ondernemer krijg je hiermee te maken als je zaken doet met de gemeente.

Inkooporganisatie

Het Bedrijfsvoeringsexpertisecentrum (BEC) voert bij de gemeente de inkoop- en aanbestedingstrajecten uit. Binnen dit expertisecentrum zijn voor verschillende soorten opdrachten verschillende teams actief.

Inkoopbeleid

De gemeente zoekt naar slimme, veilige en sociale oplossingen bij het werken aan de stad. Bij haar inkopen kijkt de gemeente daarom naar innovatie, duurzaamheid, sociale gelijkheid en wil zij mkb-vriendelijk zijn.

Mkb-vriendelijk aanbesteden

Een doel in het inkoopbeleid van de gemeente is dat ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (mkb) meer kans hebben bij aanbestedingen. De gemeente stelt daarom voorwaarden op die ook kleinere lokale en regionale bedrijven de kans geven in te tekenen op opdrachten en als leveranciers te worden geselecteerd. Lees hoe je als mkb’er kunt meedoen.

Overzicht aanbestedingen

Alle inkopen die de gemeente doet zijn eigenlijk aanbestedingen. Zelfs inkopen van een paar euro. De gemeente kan uit verschillende manieren kiezen om een opdracht aan te besteden. Hierbij moet zij zich wel houden aan aanbestedingsregels en inkoopbeleid. Wil je als ondernemer aan een aanbesteding meedoen? Bekijk dan de vormen van aanbesteding en de lopende aanbestedingen.

Klachtenprocedure aanbestedingen

Bij de inkoop en aanbesteding van werken, producten en diensten volgt de gemeente Den Haag de landelijke en Europese regelgeving. Transparantie is daarbij belangrijk. Doe je zaken met de gemeente en ben je van mening dat een aanbesteding niet volgens de regels is verlopen, dan kun je hierover een klacht indienen. In de klachtenprocedure aanbestedingen lees je hoe jouw klacht wordt behandeld.

Social return bouwblokken

De 11 gemeenten in de arbeidsregio Haaglanden en Zuid-Holland Centraal werken samen aan social return. De gemeenten gebruiken allemaal dezelfde bouwblokken.

Uitnodigingsbeleid

De gemeente werkt in een aantal categorieën met een uitnodigingsbeleid voor (meervoudig) onderhands aanbesteden. Ben je Haags ondernemer in het midden- en kleinbedrijf (mkb)? Meld je dan aan om mee te doen in de betreffende aanbestedingsprocedures.

Contact met het Bedrijfsvoeringsexpertisecentrum (BEC)

Zoek je per e-mail contact met het Bedrijfsvoeringsexpertisecentrum (BEC) van de gemeente Den Haag? Hieronder vind je de e-mailadressen van de beide inkoopteams.