Direct naar de inhoud

Retail in Den Haag

Den Haag wil een aantrekkelijke winkelstad te zijn. Met winkelgebieden waar consumenten graag komen winkelen en waar ondernemers goed kunnen ondernemen. Met minder, maar betere winkelgebieden streeft de gemeente Den Haag naar een optimaal winkelaanbod voor zowel de inwoners van Den Haag als voor de bezoekers van de stad.

Dynamisch retailbeleid

Om die doelstelling te realiseren, hanteert gemeente Den Haag een dynamisch retailbeleid, dat uit drie onderdelen bestaat.

Het ruimtelijk planologisch beleid ligt vast in de Kadernota Detailhandel Den Haag. Met de retailmonitor wordt de hoofdwinkel-structuur vastgelegd en krijgen we een goed beeld van de afzonderlijke winkelgebieden. Deze gegevens gebruiken we om heldere keuzes te maken met betrekking tot onze inzet; waar we wel en niet investeren en faciliteren. Waar de gemeente op gaat inzetten tijdens deze collegeperiode staat vervolgens beschreven in het Actieprogramma Den Haag Winkelstad.

Afbeelding van het schema Retail

Kadernota Detailhandel

Met de Kadernota Detailhandel worden de ruimtelijke (juridisch-planologische) beleidskaders aangegeven voor de vestiging en ontwikkeling van de detailhandel in Den Haag in de toekomst. Daarbij staat de hoofdwinkelstructuur centraal. Alle inspanningen zijn erop gericht om de winkelstraten in deze hoofdwinkelstructuur te versterken en vestiging van nieuwe winkels zoveel mogelijk te concentreren in deze hoofdwinkelstructuur.

Digitale kaart hoofdwinkelstructuur

Op deze digitale kaart is te zien hoe de hoofdwinkelstructuur van Den Haag gevormd wordt. Per winkelgebied is een beschrijving te vinden, inclusief statistieken, branchering, informatie over leegstand en het klantenprofiel.

Retailmonitor *)

Sinds 2006 monitort Den Haag eens in de vier jaar al haar winkelgebieden. Met de Retailmonitor brengt Den Haag op unieke en overzichtelijke wijze in beeld hoe de Haagse winkelgebieden zich in de tijd en ten opzichte van elkaar ontwikkelen. Wanneer u benieuwd bent naar feiten en cijfers per winkelgebied, dan kunt u de PDF ‘Factsheets Detailhandel’ downloaden. Hierin vindt u informatie over de basiskwaliteiten en de economische staat van alle winkelgebieden. De retailmonitor geeft o.a. antwoord op de volgende vragen:

  • Wie zijn de grote trekkers in een winkelgebied?
  • Wat zijn de gemiddelde huurprijzen?
  • Is er leegstand in het gebied?
  • Wat is het profiel van de consumenten uit het verzorgingsgebied?

*) Rond de zomer komt er een nieuwe Retailmonitor

Actieprogramma Den Haag Winkelstad

Momenteel wordt het Actieprogramma 2019-2022 geschreven. Dit actieprogramma geeft invulling aan het coalitieakkoord ‘Den Haag, Stad van Kansen en Ambities’. Den Haag heeft veel te bieden op winkelvlak, er zit veel ondernemerschap en er is potentie voor groei in perspectiefrijke winkelgebieden. Met het nieuwe actieprogramma willen we voortbouwen op de ingeslagen weg, met oog voor de veranderde wereld om ons heen. In het actieprogramma zal specifiek aandacht zijn voor het versterken van Haags ondernemerschap en het belang van goede collectieven binnen winkelgebieden.

Tot het nieuwe actieprogramma beschikbaar is, kunt u het Actieprogramma Den Haag Winkelstad 2015-2018 (RIS179514) bekijken. Onderdeel hiervan was het programma Smart Shopping. Insteek van dit programma was om winkelgebieden te versterken door samen met het bedrijfsleven en kennisinstellingen nieuwe technologieën te stimuleren en toe te passen.

De ervaring leert dat innovatie in de retail geen automatisme is. Met name een groep early adaptors zetten de grootste stappen. Om de impact van retailinnovatie in Den Haag te vergroten blijven we inzetten op vernieuwing in winkelgebieden.

De opzet van het Smart shopping programma, zoals hierboven beschreven, zal in het nieuwe actieprogramma middels een andere vorm een vervolg krijgen. De naam Smart Shopping komt te vervallen en innovatie wordt een onderdeel binnen de missie van Den Haag Winkelstad. Op deze manier wordt de aanpak voor innovatie integraal toegepast voor zowel de collectieven als het nieuwe label ondernemerschap.

Koopstromenonderzoek

Om de ontwikkelingen in de detailhandel scherper te volgen, laten de provincies Noord-Brabant, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland in 2021 een nieuw koopstromenonderzoek uitvoeren. Het Koopstromenonderzoek 2021 (KSO2021) levert nieuwe data en inzichten op over het profiel, koopgedrag en oordeel van meer dan 180.000 consumenten en over het functioneren van centrumgebieden en perifere aankoopplaatsen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door I&O Research, Bureau Stedelijke Planning en BRO.

Omzetcijfers CBS

Heeft u een winkel in Den Haag of denkt u erover een winkel te beginnen? Als (startende) ondernemer bent u wellicht benieuwd naar de omzetcijfers van deze winkelgebieden. Het CBS heeft de omzetontwikkeling van (een groot aantal) winkelgebieden in kaart gebracht.