Direct naar de inhoud

Retail in Den Haag

Den Haag wil een aantrekkelijke winkelstad te zijn. Met winkelgebieden waar consumenten graag komen winkelen en waar ondernemers goed kunnen ondernemen. Met minder, maar betere winkelgebieden streeft de gemeente Den Haag naar een optimaal winkelaanbod voor zowel de inwoners van Den Haag als voor de bezoekers van de stad.

Haags Retailpunt

Om ondernemers in de retail goed te ondersteunen is het Haags Retailpunt (HRP) opgericht. Het HRP is een uitvoeringsorganisatie van de gemeente Den Haag voor collectieven, zoals winkeliersverenigingen en Bedrijven Investeringszones (BIZ). Het HRP zet zich in om winkelgebieden in de stad te versterken, hen uit te dagen en in staat te stellen verder te professionaliseren. Ook adviseert het HRP ondernemers bij het opzetten van een ondernemersvereniging of BIZ. Kijk voor meer informatie op haagsretailpunt.nl.

Subsidies voor aantrekkelijke winkelgebieden

Den Haag stimuleert ook dat winkelstraten of winkelgebieden aantrekkelijk en levendig blijven. Bijvoorbeeld via subsidies, zoals de subsidie voor de aanpak van gevels van winkelpanden in de Spuistraat en Vlamingstraat. Of door een subsidie voor het economisch herstel van winkelgebieden.

Retailbeleid

Om het winkelaanbod in Den Haag aantrekkelijk te houden, is ook voor de lange termijn beleid uitgezet. Dit retailbeleid bestaat uit 3 onderdelen:
Het ruimtelijk planologisch beleid ligt vast in de Kadernota Detailhandel Den Haag. Met de retailmonitor wordt de hoofdwinkelstructuur vastgelegd en hebben we een goed beeld van de afzonderlijke winkelgebieden. Deze gegevens gebruiken we om heldere keuzes te maken met betrekking tot onze inzet; waar we wel en niet investeren en faciliteren. Waar de gemeente op gaat inzetten tijdens deze collegeperiode staat vervolgens beschreven in het Actieprogramma Den Haag Winkelstad.

Afbeelding van het schema Retail

Kadernota Detailhandel

Met de Kadernota Detailhandel worden de ruimtelijke (juridisch-planologische) beleidskaders aangegeven voor de vestiging en ontwikkeling van de detailhandel in Den Haag in de toekomst. Daarbij staat de hoofdwinkelstructuur centraal. Het doel is om de winkelgebieden in deze hoofdwinkelstructuur te versterken en vestiging van nieuwe winkels zoveel mogelijk te concentreren in deze hoofdwinkelstructuur.

Digitale kaart hoofdwinkelstructuur

Op deze digitale kaart is de hoofdwinkelstructuur van Den Haag weergegeven. Per winkelgebied is een beschrijving te vinden, inclusief statistieken, branchering, informatie over leegstand en het klantenprofiel.

Retailmonitor

Sinds 2006 monitort Den Haag eens in de 4 jaar al haar winkelgebieden. Met de retailmonitor brengen we in beeld hoe de Haagse winkelgebieden zich ontwikkelen. In de retailmonitor vind je informatie over de grote trekkers in winkelgebied, wat de gemiddelde huurprijzen zijn, of er leegstand is en wat het profiel is van de consumenten uit het gebied.

Actieprogramma Den Haag Winkelstad

Het Actieprogramma Den Haag Winkelstad 2020-2023 geeft invulling aan de wens om de Haagse winkelgebieden gezond te houden. Den Haag heeft veel te bieden op winkelvlak, In het Actieprogramma Den Haag Winkelstad 2020-2023 staat uitgewerkt hoe de gemeente de Haagse winkelgebieden gezond wil houden. Den Haag heeft veel te bieden op winkelvlak, er zit veel ondernemerschap en groei in kansrijke winkelgebieden is mogelijk. In het actieprogramma is veel aandacht voor het versterken van Haags ondernemerschap en het belang van goede collectieven binnen winkelgebieden.

Koopstromenonderzoek

Om de ontwikkelingen in de detailhandel scherper te volgen, hebben de provincies Noord-Brabant, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland in 2021 een nieuw koopstromenonderzoek uitgevoerd. Het Koopstromenonderzoek 2021 (KSO2021) levert veel data en nieuwe inzichten op over het profiel, koopgedrag en oordeel van meer dan 180.000 consumenten en over het functioneren van centrumgebieden en perifere aankoopplaatsen.

Omzetcijfers CBS

Heb je een winkel in Den Haag of denk je erover een winkel te beginnen? Als (startende) ondernemer ben je wellicht benieuwd naar de omzetcijfers van deze winkelgebieden. Het CBS heeft de omzetontwikkeling van (een groot aantal) winkelgebieden in kaart gebracht.