Direct naar de inhoud

Meeste werkgevers moeten berekening 2e NOW-periode nog aanvragen

Met nog een maand tot de deadline moet nog 54% van de werkgevers in de regio Haaglanden de definitieve berekening voor de tweede periode NOW nog aanvragen bij het UWV. Zij hebben nog tot en met donderdag 31 maart. Als werkgevers de definitieve berekening niet tijdig aanvragen, kan dat leiden tot een terugvordering van het complete voorschot.

De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) is er om werkgevers die door de coronacrisis omzetverlies lijden tegemoet te komen. In de tweede periode NOW, die liep van juni tot en met september 2020, werd aan ruim 63.500 werkgevers een voorschot toegekend, voor in totaal een bedrag van 4,3 miljard euro. Deze werkgevers hadden samen 1,3 miljoen werknemers in dienst. In Haaglanden werd aan 2959 werkgevers NOW toegekend.

Definitieve berekening NOW

Het aanvragen en ontvangen van het voorschot was de eerste stap van het proces. Bij de definitieve berekening wordt bepaald op welke tegemoetkoming werkgevers daadwerkelijk recht hebben. Dit wordt gedaan aan de hand van de loonsom in de tweede NOW-periode en het daadwerkelijke omzetverlies. Dat kan leiden tot een nabetaling of een terugvordering. Werkgevers moeten uiterlijk 31 maart 2022 zelf een aanvraag indienen voor die definitieve berekening en het feitelijke omzetverlies doorgeven.

54 procent moet aanvraag nog doen

Van de 2959 NOW-ontvangers in de regio Haaglanden hebben er inmiddels 1366 (46%) hun aanvraag voor de definitieve berekening ingediend. 1593 werkgevers (54%) moeten dat nog doen. Dat zijn er iets meer dan landelijke gemiddeld. Als een werkgever de aanvraag niet indient kan het UWV geen definitieve berekening maken en wordt de tegemoetkoming bepaald op nul euro. Het volledige voorschot moet dan worden terugbetaald.