Direct naar de inhoud

Loonkostensubsidie wordt eenvoudiger

Met ingang van 1 juli wordt het voor werkgevers eenvoudiger om gebruik te maken van loonkostensubsidie. Vanaf dan geldt namelijk een nieuw (landelijk) proces voor het aanvragen, verlengen en uitbetalen van loonkostensubsidie (LKS). Je kunt gebruikmaken van loonkostensubsidie als je een werknemer met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst hebt, die niet zelfstandig het minimumloon kan verdienen.

De nieuwe werkwijze is ontstaan uit een pilot van dertig gemeenten en tien organisaties. Zij hebben vanaf 2019 gewerkt aan een eenvormige werkwijze voor alle gemeenten. Er is onder andere gekeken naar werkgevers die in meerdere regio’s actief zijn. Want per regio kunnen zij te maken hebben met verschillende regels en procedures. Dit gaat veranderen. Het nieuwe proces wordt ook de ‘preferente werkwijze loonkostensubsidie (LKS)’ genoemd.

Voordelen voor werkgevers

Werkgevers kunnen vanwege de nieuwe werkwijze de volgende voordelen ervaren:

  • Er komt één manier waarop zij hun gegevens moeten aanleveren. Hoe dat precies gaat wordt later bekend gemaakt.
  • Er komt een eenduidige betaalspecificatie, die in elke gemeente gelijk is.
  • Zowel de werkgever als de werknemer ontvangen vanuit de gemeente heldere, schriftelijke correspondentie.

Het doel is dat werkgevers dankzij de nieuwe werkwijze meer tijd en ruimte overhouden voor andere zaken.

Opstapje naar meer

De nieuwe werkwijze rondom LKS is een opstapje naar meer. Zo is de intentie van Divosa, VNG en het ministerie van SZW om ook processen rondom jobcoaching en proefplaatsingen via vergelijkbare pilots te vereenvoudigen.

Vragen over subsidies of begeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt?

Bel met de helpdesk Werkgevers op (070) 752 77 50, op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur. Stuur een e-mail naar: denhaagwerkt@denhaag.nl, of kijk op denhaag.nl.