Direct naar de inhoud

Herinrichting Piet Heinplein start in februari

De komende maanden vervangt de gemeente Den Haag de kademuren en bruggen rondom het Piet Heinplein. Ook richt zij het gebied opnieuw in, waardoor de gracht onder het plein weer zichtbaar wordt. De werkzaamheden duren van 14 februari 2022 tot en met eind 2023.

Vervanging bruggen en kademuren

Veel van de oude kademuren en bruggen in Den Haag steunen op een houten fundering. Deze fundering blijkt op veel plaatsen te zijn aangetast door een bacterie. De gemeente Den Haag is daarom bezig met het vervangen van de bruggen en kademuren in de stad. Dat gebeurt volgens een vaste planning. Vanaf februari 2022 tot en met eind 2023 zijn de Anna Paulownabrug, Elandbrug en  kademuren rondom het Piet Heinplein aan de beurt.

Herinrichting Piet Heinplein

Gelijktijdig met het vervangen van de bruggen en kademuren, wordt het Piet Heinplein opnieuw ingericht. Zo verdwijnt de overkapping over de gracht, waardoor het water meer de ruimte krijgt. Het plein wordt een gebied voor langzaam verkeer en een plek om te ontspannen.

Planning

Het werk vindt plaats tussen 14 februari 2022 en het najaar van 2023. In de eerste maand wordt het werk voorbereid. Daarna start fase 1, waarin de Anna Paulownabrug wordt vervangen en de overkapping van de gracht wordt weggehaald. Vanaf oktober 2022 start fase 2 met het vervangen van de Elandbrug en de herinrichting van het Piet Heinplein.

Toolkit

De gemeente heeft speciaal voor de ondernemers en organisaties in de buurt een toolkit ontwikkeld. In deze toolkit vinden zij diverse bestanden die zij kunnen gebruiken in de communicatie richting hun medewerkers, klanten en leveranciers. Het gaat onder andere om omleidingskaarten, sfeerbeelden en voorbeeldteksten. De toolkit kan aangevraagd worden door te mailen naar pietheinplein@denhaag.nl. De aanvrager ontvangt de bestanden dan digitaal.

Bekijk de volledige planning en omleidingen op de website: www.denhaag.nl/pietheinplein