Direct naar de inhoud

Dit zijn de regels voor de horeca in de binnenstad tijdens Koningsnacht

Na twee jaar van afwezigheid is er weer een Koningsnacht met The Life I Live festival! Het festival gaat om 19.00 uur van start en de muziek gaat buiten door tot uiterlijk 01.30 uur. Er staan dit jaar podia op het Lange Voorhout, de Grote Markt, het Kerkplein, Buitenhof, Noordeinde en bij de Hofvijver.

Alle informatie over het festival staat op www.thelifeilive.nl.

Werkwijze horeca

Dit jaar is door de politie en de gemeente besloten dat op Koningsnacht (26 april) alle terrassen binnen het evenemententerrein voor 20.00 uur uit de openbare ruimte verwijderd moeten zijn. Het evenemententerrein beslaat dit jaar de gehele binnenstad met uitzondering van het Plein vanwege de werkzaamheden Binnenhof. Verder is de werkwijze in overeenstemming met voorgaande edities. De horeca kan binnen de eigen exploitatievergunning de vruchten plukken van het festival. Om de avond voorspoedig en veilig te laten verlopen is het van belang dat je je aan een aantal spelregels houdt. Er wordt door handhavers toegezien op het naleven van de spelregels.

Wij wensen je veel succes en rekenen op je medewerking om THE LIFE I LIVE Festival met elkaar tot een succes te maken.

Spelregels horeca – Koningsnacht (26 april)

 1. Op 26 april geldt gewoon de reguliere exploitatievergunning en andere vigerende regels (milieuregels, gebruiksvoorschriften en de reguliere sluitingstijden zijn onverminderd van kracht). De vergunningen/ontheffingen of afschriften daarvan zijn ter plaatse aanwezig.
 2. Er is te allen tijde minstens één op de vergunning vermelde leidinggevenden aanwezig die erop toeziet dat de vergunningsvoorschriften worden nageleefd.
 3. Het is niet toegestaan objecten of bouwsels zoals tenten, overspanningen (voor de horecazaak) te plaatsen;
 4. Terrassen moeten binnen het evenemententerrein voor 20.00 uur uit de openbare ruimte verwijderd zijn.
 5. Maak met je leverancier geen afspraken om direct na afloop van THE LIFE I LIVE materialen op te halen dan wel goederen te laten leveren. De binnenstad wordt pas vrijgegeven vanaf ca. 05.00 uur;
 6. Dranken worden alleen in plastic bekers verstrekt; het gebruik van glas is niet toegestaan.
 7. Dronken personen of personen die door hun gedrag aanstoot geven, moeten worden geweerd of verwijderd.
 8. Alle aanwijzingen en/of bevelen, gegeven door of namens de politie, de gemeente of de brandweer, gegeven in het belang van sociale hygiëne, volksgezondheid, openbare orde en/of (verkeers-) veiligheid, dienen door een ieder stipt en prompt te worden opgevolgd;
 9. Horecaondernemers voorkomen dat overtredingen, strafbare feiten of incidenten plaatsvinden in relatie tot hun horeca-inrichting.
 10. De horecazaak moet het publiek op duidelijk leesbare en zichtbare wijze kennisgeven van het feit dat aan personen beneden de leeftijd van 18 jaar geen alcoholhoudende dranken worden verstrekt;
 11. In de horecazaak mag binnen de regulier geldende regels enige (live)muziek ten gehore gebracht worden zover die als ondersteunend aan de reguliere exploitatie kan worden aangemerkt;
 12. Het plaatsen van buitentaps (voor het schenken van bier) of het uit de gevel tappen is niet toegestaan, tenzij anders overeengekomen;
 13. Het gebruik van een geluidsinstallatie buiten de horecazaak is niet toegestaan;
 14. Om een kakofonie aan geluid of een al te drukke concentratie van personen op straat te voorkomen ziet de horecazaak er streng op toe dat de muziek die in de horecazaak ten gehore wordt gebracht buiten de gevellijn niet of nauwelijks hoorbaar is (geen boxen in de ramen etc.);
 15. Programmeren van livemuziek buiten de horecazaak is niet toegestaan;
 16. De horecazaak dient te handelen in overeenstemming met de alcoholwet;
 17. De organisatie van The Life I Live aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid. Denk hierbij onder meer aan (financieel) nadeel als gevolg van noodzakelijk optreden door de overheid zoals politie, brandweer of de voedsel- en warenautoriteit, en/of voor schade toegebracht aan eigendommen van de horecazaak;
 18. LIFE I LIVE behoudt zich het recht het evenement geen doorgang te laten vinden.