Direct naar de inhoud

De Ondernemersvraag: Mag ik vanaf 1 oktober de stad niet meer in met mijn dieselauto?

Sinds 1 juli geldt er in Den Haag een milieuzone voor oude personen- en bestelauto’s die op diesel rijden. En de milieuzone voor vrachtwagens is op die datum groter geworden. Tot 1 oktober is er een gewenningsperiode.

Ligging milieuzone

De milieuzone ligt binnen de Centrumring (S100) en het Telderstracé (S200). De Centrumring en het Telderstracé zelf horen niet bij de milieuzone. Ook de weg vanaf de Lijnbaan naar de bezoekersparkeerplaats en de parkeergarage van het ziekenhuis HMC Westeinde valt buiten de milieuzone.

Welke auto’s?

De milieuzone geldt voor personenauto’s, bestelauto’s en vrachtauto’s op diesel. Alleen dieselauto’s met een emissieklasse van 4 of hoger mogen nog in de milieuzone rijden.
Heeft u een dieselauto? Via de kentekencheck op https://www.milieuzones.nl/check kunt u controleren of uw dieselauto toegang heeft.

Sommige auto’s hebben een vrijstelling en in sommige gevallen kan er een ontheffing worden aangevraagd. Deze informatie is te vinden op de website.

Gewenningsperiode tot 1 oktober

Tot 1 oktober is er een gewenningsperiode. Tot die datum worden er nog geen boetes opgelegd bij een overtreding. Er worden alleen waarschuwingsbrieven verstuurd.

Waarom een milieuzone?

Het verkeer in de stad is een grote vervuiler van de lucht. Den Haag heeft daarom milieuzones voor de meest vervuilende voertuigen. Door milieuzones in te stellen, verbetert de kwaliteit van de lucht in de stad. Dat is goed voor uw gezondheid en voor die van kwetsbare groepen, zoals kinderen, ouderen en mensen met luchtwegproblemen.

Meer informatie

Meer weten? Kijk dan op: www.denhaag.nl/milieuzone.