Direct naar de inhoud

Communicatie rondom wegwerkzaamheden en werkzaamheden in de openbare ruimte

Gemeente Den Haag werkt continu aan het verbeteren van de communicatie rond wegwerkzaamheden en werkzaamheden in de openbare ruimte. Belangrijk daarbij zijn ook de signalen van ondernemers. Hieruit blijkt dat er af en toe nog sprake is van een gat tussen de behoefte aan communicatie en dat wat daadwerkelijk wordt gecommuniceerd en naar wie er wordt gecommuniceerd.

Huidig communicatieaanbod

De gemeente Den Haag vindt het belangrijk om inwoners en ondernemers volledig en tijdig te informeren over werkzaamheden.  Zo moeten omwonenden en ondernemers altijd minimaal een bewonersbrief ontvangen. En hoe groter de impact van de werkzaamheden, hoe breder de communicatie. Denk aan informatieavonden voor bewoners en bedrijven en zelfs een informatiepakket voor bedrijven. Deze bevat op maat gemaakte bereikbaarheidsinformatie over een project en middelen die de ondernemers kunnen inzetten om hun collega‚Äôs, klanten en leveranciers te informeren. En natuurlijk kan iedereen, dus ook de ondernemer in Den Haag, altijd zien welke (weg-)werkzaamheden er plaatsvinden of gaan plaatsvinden door op www.denhaag.nl/bereikbaarheid te kijken.

Een slag beter

Er is dus al veel goed georganiseerd, maar het kan nog een slag beter. Daarom verkent gemeente Den Haag samen met Business Park Haaglanden (BPH) en met de Kamer van Koophandel (KvK) hoe ze hier een gezamenlijke inspanning van kan maken. Met als centrale vraag wat de achterliggende informatiebehoefte is van de koepels en de ondernemers. Het doel daarbij is het verkleinen van het gat tussen het communicatieaanbod vanuit de gemeente en de behoefte van de ondernemers.